Цветовая схема:
C C C C
Шрифт
Arial Times New Roman
Размер шрифта
A A A
Кернинг
1 2 3
Изображения:
МЕНЮ  

НУ И ПОГОДА

 

  Хусусиятҳои забони барномасозӣ барои таълим

6964130a6e5a2ce8c5a7fab6251afd2e_L.jpg

2021-2040.jpg


Мақолаҳо

ҲИМОЯИ НАВРАСОНУ ҶАВОНОН АЗ ГАРАВИШ БА ТУНДГАРОӢ {КИБЕРТЕРРОРИЗМ}
9 Мар

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми имсолаи худ таъкид намуданд, ки «Ҳисси баланди миллӣ, худшиносиву худогоҳӣ, ватандӯстиву ватанпарастӣ ва садоқати ҷавонони мо ба Ватан, миллат ва обу хоки сарзамини аҷдодӣ гарави амнияту осоиши ҷомеа, пешрафти давлат ва ободии имрӯзу фардои Тоҷикистони соҳибистиқлол мебошад.Дар шароити ҷаҳони пурҳаводиси муосир бисёр муҳим аст, ки ҷавонони мо мисли солҳои 90-уми асри гузашта фирефтаи таблиғоти нерӯҳои...

Сухангустари беназир
27 Фев

 Афғонов Сафаралӣ – омўзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики Литсейи Президентӣ барои  хонандагони болаёқти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон        Сухангустари беназир   Лоиқ Шералӣ бемуҳобот шоири фарзонаи миллат, яке аз чеҳраҳои шинохта ва яке аз ахтарони дурахшони адабиёти муосири тоҷик буда, бо ғазалу   суруд, дубайтию рубоиёти намакини хеш дар қалби ҳаводорони сухани ноби форсии тоҷик...

Оид ба баъзе хусусияти ҷумлаи унвонӣ дар забони адабии тоҷик
27 Фев

 Афғонов Сафаралӣ – омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики Литсейи Президентӣ барои хонандагони болаёқати Тоҷикистон, Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон    Оид ба баъзе хусусияти ҷумлаи унвонӣ дар забони адабии тоҷик Забони тоҷикӣ ба гӯруҳи забонҳои ҳиндуаврупоӣ ва оилаи забонҳои эронӣ шомил буда, аз забонҳои қадимтарини дунёст, ки таърихи дерин дорад ва имрӯз моҳияти байналмилалӣ пайдо намуда, бо ин забон беш аз 200 миллион нуфус дар манотиқи мутафариқ...

Ҷумлаи унвонӣ дар ашъори Лоиқ
27 Фев

Афғонов Сафаралӣ – омўзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики Литсейи Президентӣ барои хонандагони болаёқти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷ у м л а и   у н в о н ӣ   д а р   а ш ъ о р и   Л о и қ            Дар забоншиносии тоҷик оид ба ҷумлаи унвонӣ асар ва ё мақолаи махсуси илмӣ перомуни асрҳои мансуру манзум навишта нашудааст. Банда тасмим гирифтаам, ки аз ашъори диловезу намакини Лоиқ Шер...

Ҷумлаҳои содаи унвонӣ дар “Куллиёт”-и 5-ҷилдаи Фазлиддин Муҳаммадиев (Ҷилдҳои 1, 2, 3,)
25 Фев

                                                     Афғонов Сафаралӣ – омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷики Литсейи Президентӣ барои хонандагони болаёқати Тоҷикистон, Аълочии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон    Ҷумлаҳои содаи унвонӣ дар “Куллиёт”-и 5-ҷилдаи Фазлиддин Муҳаммадиев (Ҷилдҳои 1, 2, 3,) ...

Барқарорсозии файлу папкаҳои нестшуда
24 Фев

Ҳангоми кор намудан бо компютер бо ҳодисаҳои гуногун вохурдан мумкин аст. Яке аз чунин ҳодисаҳо ин нест шудани маълумотҳо аз хотираи компютер ва ё флеш – карта мебошад. Бисёри истифодабаррандагони компютер бо чунин мушкилотҳо вохурдаанд, ки маълумотҳои чандсола ҷамъкардаи онҳо дар як лаҳза нест мешавад. Сабаби рух додани чунин ҳодисаҳо аксаран вақт ба саросемагӣ ва ё маълумоти кофӣ надоштани истифодабарандагони компютер вобаста аст. Инчунин вирусҳои комютерӣ низ имконияти мазкурро доранд. Тараққиёт ва пешра...

Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ. Чанд порчаи интихобӣ аз “Фиҳӣ мо фиҳӣ”
22 Фев

М⁠ан аз шеър безорам Маро хӯйест , ки нахоҳам ҳеҷ диле аз ман озурда шавад. Ин ки ҷамоате худро  дар  самоъ  бар  ман  мезананд ва баъзе ёрон эшонро манъ мекунанд, маро  он  хуш намеояд ва сад бор гуфтаам, барои  ман  касеро чизе  магӯед  ман ба он  розиям. Охир, ман то ин ҳад дилдорам, ки ин ёрон, ки назди ман меоянд, аз бими он ки  малул нашаванд, шеъре мегӯям, то ба он машғул шаванд.М Вагарна, ман аз куҷо, шеър аз куҷо ? ...

Ҷашни Сада
27 Янв

Таърих Бино ба тадқиқоти олими мардумшинос ва мутахассиси фолклор Равшан Раҳмонӣ таърихи нишонаҳои пайдоиши ҷашни Сада, ки марбут ба Хуршед ва тимсоли он оташ мебошад, хеле қадимӣ буда, ба замони пеш аз ориёӣ ва ҳатто аз он ҳам дуртар мерасад. Доир ба арзи ҳастӣ намудани он аввалин ахбор дар фарҳанги гуфторӣ (шифоҳӣ), устураҳои мансух ишора рафта ва тавассути ин ду сарчашма ба осори хаттӣ роҳ ёфтааст. Хеле муҳим аст, ки боварҳо ва нишонаҳои эътиқод ба Хуршеду оташ, ки сабабгори аслии ба вуҷуд ом...

ХОРАЗМӢ Муҳаммад ибни Мусо (Ал Хоразмӣ)
14 Янв

ХОРАЗМӢ Муҳаммад ибни Мусо (780, Хева —850, Бағдод), ҳайатшинос, риёзидон, муаррих ва ҷуғрофидони асрҳои миёнаи Шарқ. Аслан эронинажод будааст. Аз ҷавонӣ ба омўзиши илмҳои замонаш пардохта, барои такмили дониш аввал ба Ҳиндустон ва баъд ба маркази илми хилофати аббосӣ — ш Бағдод рафт. Дар он ҷо ба «Байт-ул-ҳикмат»-и Маъмун дохил шуда, ҳамроҳи бисёр олимони табиатшиносу риёзидон ба фаъолияти илмӣ машғул шуд. Дар натиҷаи тарҷумаи осори фалсафӣ, риёзӣ, тиббӣ, ҳайатшинос ва ғ. (аз забонҳои юнонию суриёӣ ва паҳл...

Осори Сино ва «Ҳудуд-ул-олам»
12 Янв

Абӯали ибни Сино дар Аврупо бо номи Авитсена машҳур аст. Ӯ соли 980-ум дар деҳаи Афшона (Лагдака)-и ноҳияи ҳозираи Рометани Бухоро таваллуд ёфтааст ва соли 1037-ум дар сини 57 солагиаш дар Ҳамадон фавтидааст. Номи илмии ў Шайхурраис, номи худаш Ҳусейн ва номи падараш Абдулло ибни Синост. Бахшида ба ҳаёти Абӯалӣ ибни Сино дар китоби Бобоҷон Ғафуров «Тоҷикон» ривоятҳо хеле хуб оварда шудааст. Абўали ибни Сино ҳанўз дар синни ҳаждаҳсолагӣ, ҳамаи илмҳои замона, аз ҷумла тибро омўхта буд. Ӯ донишм...